VENEMAA VIISA
Small avatar viisa
ALATES:
105€

Väljumisaeg:

Kestus: 10

Hotell:

★☆☆☆☆
Kallid kliendid,
Praeguse viisadokumentide vastuvõtmise piirangu tõttu (Venemaa saatkond ei võta praegu vastu turismi-, kommerts-, kinnisvara- ja matmisviisasid käsitlevaid dokumente)
Aitame teil Venemaale viisa saada
1. Private mitu külastaja viisa - ühe aasta - juuresolekul lähisugulased (vanemad, siser / vennad, vanavanemad ja lapselapsed, abikaasa, lapsed) kodakondsus Venemaa, kes elavad Eestis või koos notarious kutse alates lähisugulane - kodanik RF elu Venemaal. Registreerimiseks on vajalik: Venemaa suhtelise osaluse passi koopia, ID-kaardi koopia mõlemal poolel või Schengeni viisa Vene Föderatsiooni kodaniku, abielutunnistuse / sünnitunnistuse kohta, kui vajalikud, muude dokumentide koopiad passi sugulased, välismaalase pass, lõpetatud viisataotluse vorm (täidab meie kontoris), 1 foto 3,5 * 4,5 cm, mitte vanem kui 6 kuud, sertifikaadi originaali puudumise kohta HIV infektsioon, kindlustuspoliisi hõlmab ajavahemikku esimese sisenemise Vene Föderatsiooni taotluse (muutub meie kontoris) *** projekteerimise selliste Viisad nõuab dokumendid, mis kinnitavad seost - originaalid või koopiad, mille on kinnitanud notar on. 105 eurot.
2. Dokumentide erasektori ühekordse külaliste viisade loetelu Sama ei ole nõuet HIV-nakkuse puudumise tunnistuse kättesaadavuse kohta. *** Ravimikindlustuse maksumus lisatakse (arvutatud individuaalselt)
Registreerimine võtab 10 tööpäeva jooksul kiiresti - seda tüüpi viisa ei väljastata.
Teave Vene Föderatsiooni piiri lõikumise kohta mittekodalastele ja olemasoleva Vene viisaga alates 26.08.2021
Te saate Venemaa Föderatsiooni sisestada järgmistel põhjustel:
* Sugulasi sulgeda kõigi dokumentide juuresolekul, mis kinnitavad suhtelise suhte ja koopiate (lähedased sugulased: vanemad, lapsed, abikaasad, õed / vennad, lapselapsed, vanavanemad)
* Ravi jaoks (kliinikus peab teie andmed nimekirjadesse tegema - piiri ületamisel saidi Goduslugi.ru kaudu).
* Tehke enne Venemaa Föderatsiooni sisenemist kohustusliku PCR-i katse ELi passiomanikele või mittekodanikele, nii et sisenemise ajal ei ole selle ajal möödunud 72 tundi alates analüüsi kuupäevast
* Vene Föderatsiooni kodanikud peavad tegema katse - Vene Föderatsioonis 3 päeva jooksul alates riigi sisenemise kuupäevast
* Praegu on Venemaa Föderatsioonile võimatu siseneda kinnisvara juuresolekul, matmises, äri- / äri- ja turismiotstarbel.

 
Sky travel pakub viisa vormistamise teenust.
Viisateenuse hulka kuulub info andmine konkreetse viisa taotlemiseks vajalike dokumentide kohta, dokumentide saatkonda toimetamine ning sealt ära toomine. Viisa väljastamise või sellest keeldumise otsuse langetab saatkond, Sky Travel ei saa seda kuidagi mõjutada. Keelduva otsuse korral saatkonnad konsulaarmakse ei tagasta ning ei ole kohustatud põhjendama viisast keeldumise otsust.
 
Venemaa viisade hinnakiri eesti kodanikule:

MITMEKORDNE 1- AASTANE VIISA / KOMMERTSVIISA
Viisa vormistamine võtab aega 10 - 14 kalendripäeva (kui Teil on eelneva 12 kuu jooksul olnud Venemaa viisa) Hind 115,-
Viisa vormistamine võtab aega 35 - 45 kalendripäeva (kui Teil ei ole olnud viisat viimase 12 kuu jooksul) Hind 130,-
 
Mitmekordne 2 -aastane kommertsviisa Venemaale Hind 180,-
Tingimus: Passis peavad olema kaks aastast kommertsviisat ja olete viibinud Venemaal viimase aasta jooksul.
Vormistamise kestus: 10 - 14 kalendripäeva
2-kordne kuni 3 kuud 
vormistamise aeg 10 kalendripäeva (kui Teil on eelneva 12 kuu jooksul olnud Venemaa viisa) Hind 79,-
ÜHEKORDNE TURISMI VIISA ( Viisa kehtivusaeg : kuni 30 päeva)
Viisa vormistamine võtab aega 10 kalendripäeva. Hind105.-
KIIRE vormistamine 3 tööpäeva. Hind 115.-
Hinnale lisandub tervisekindlustus, mis hõlmab kogu viisa kehtivuse aega!
VAJALIKUD DOKUMENDID:
*pass (kehtivusaeg - 6 kuud peale viisa lõppemist)
*värviline foto (3,5 x 4,5)
*tervisekindlustus
*ankeet (vajalikud andmed ankeedi jaoks: töökoha andmed (firma nimi, aadress, telefon, amet), sünnikoht, endine (neiupõlvkonna) perekonnanimi, isanimi, elukoha aadress, telefon, sugulased Venemaal (ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg ja elukoha aadress)

Anname endast parima, et viisa taotlemine oleks Teie jaoks kättesaadav ja meeldiv!

Tingimused :

VIISATAOTLUSTE MENETLEMISE KESTUS

Venemaa diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast ning viisa taotlemise tasu maksmisest.
Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib pikendada kuni 30 kalendripäevani üksikjuhtudel, eelkõige juhul, kui viisataotlus nõuab põhjalikumat läbivaatamist.
Viisa andmisest võidakse keelduda, juhul kui taotleja saabumist Venemaale peetakse ebasoovitavaks. Keeldumise põhjusi ei kommenteerita.
Äriviisa vormistamiseks tuleb esitada:

1. Kutse Vene Föderatsiooni (originaaleksemplar), mille on vormistanud juriidiline isik Vene Föderatsiooni Föderaalse migratsioonitalituse territoriaalses allüksuses või vastuvõtva pädeva asutuse või organisatsiooni kirjaliku kutse originaal või koopia*. Vastuvõtvaks asutuseks võivad olla juriidiline isik või ariühing, organisatsioon või kontor või nende filiaalid;
2. Kehtiv pass (originaal), milles on vähemalt kaks puhast viisade kleepimiseks ette nähtud lehekülge. Passi kehtivusaeg peab kestma veel vähemalt  6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;
3. Viisaankeet. Ankeet tuleb täita vene või inglise keeles, välja trükkida ja allkirjastada;
4. Heledal taustal 1 värvifoto 3,5x4,5 cm;
5. Venemaa territooriumil kehtiva tervisekindlustuse poliis, mis hõlmab viisa kogu kehtivusaega. 
Mitmekordsete viisade puhul esitab viisataotleja reisikindlustuse, mis hõlmab üksnes esimese kavandatud reisi kestuse. Samas tuleb ka järgnevateks reisideks hankida reisikindlustus, mille  olemasolu kontrollitakse piiriületusel.
*Kirjalik kutse
Kirjalik kutse peab olema esitatud organisatsiooni/ettevõte ametlikul blanketil ja sisaldama järgmised andmed:
a) kutsutava isiku puhul – ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, kavatsetava reisi eesmärk, aeg ja kestus, marsruudid;
b) kutsuva juriidilise isiku, organisatsiooni või asutuse puhul – organisatsiooni/asutuse täisnimetus ja aadress, kontaktid, registrinumber, individuaalne maksukohustuslase
identifitseerimisnumber, kutsele allakirjutanud isiku nimi ja ametikoht, tempel. Kirjaliku kutse allkirjastamise õigus on asutuse/organisatsiooni direktoril või direktori seaduslikul asetäitjal
Tavaline äriviisa / Kommertsviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni territooriumile ärieesmärkidel (läbirääkimiste pidamine, seminarid, konverentsid, kohtumised äripartneritega).
Päikest!

Miks broneerida reis Sky Travel-st?
Madalad hinnad ja ei mingit broneeringutasu. Kiired vastused päringutele. Sooduspakkumised jõuavad Teieni esimesena.

Reisi kohe, maksa hiljem!
Liisi.ee pakub koostöös SkyTravel võimalust tasuda reisi eest järelmaksuga. Vali endale SkyTravel -st meelepärane reis, täida Liisi.ee kodulehel laenutaotlus ja sõida!

Kõik võimalikud küsimused ja ettepanekud on teretulnud:
5018618,  5051133, 
EMAIL: sales1@skytravel.ee, sales3@skytravel.ee