ВИЗЫ В РОССИЮ
Small avatar small avatar 12698779 2
ALATES:
45€

Väljumisaeg:

Kestus: 7

Hotell:

★★★☆☆

Venemaa Föderatsiooni viisa taotlus
Eesti Vabariigi kodanikud 

Viisa on vajalik.

 

Pildiotsingu viisa tulemus


- Mitmekordne aastane äriviisa
(Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa kasutati viimase 365 päeva jooksul. Teine tingimus on see, et taotleja peab töötama.) Hind  89 €

- Mitmekordne 2-aastane äriviisa 
( Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 2 aastat järjest ühe aastased viisad) Hind 130 €

​- Mitmekordne aastane äriviis
(Kui passis ei olnud viisat viimase aasta jooksul, vormistatakse 35-40 kalendripäeva jooksul ja taotleja peab töötama)Hind 115 €

- Mitmekordne aastane viisa lapsele kuni 18 aastat vana
(viisa vormistatakse 35-40 kalendripäeva jooksul, Vajalikud lisadokumendid: a) Lapse sünnitunnistuse koopia; b) Lapsevanema passi koopia.) Hind 140 €


- Turismiviisa (kuni 30 päeva) Hind 69 €
- Kiir turismiviisa (kuni 30 päeva) Hind  109 €
-Turismiviisa lastele 0 - 5 aastat     13-14 kalendripäeva     45 €    
- Kiir turismiviisa lapsele 0-5 aastat  4-5 tööpäeva     80 €


Viisa vormistamise aeg:
Kahekordsed äri-, turismi- ja transiitviisad vormistatakse 13-16 kalendripäeva jooksul konsulaadi siseselt.
Kiir kahekordsed äri-, turismi-ja transiitviisad väljastatakse 5-7 tööpäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa oli kasutatud viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 14-16 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui Te ei sõitnud Venemaale viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 35-45 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad lapsele (kuni 18 aastat) vormistatakse 35-45 kalendripäeva jooksul.


Viisa vormistamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
– pass (kehtivusaeg vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist)
- Värvifoto 3,5x4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;
- kohutuslik tervisekindlustus, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 Eur (tervisekindlustus kogu viisa perioodiks - vormistatakse SKY Travel reisibüroos kohapeal — kohustuslik)
- ankeet (kommertsviisa) (täidetakse SKY Travel reisibüroos kohapeal). Ankeedi jaoks on vajalik: töökoha andmed (firma nimi, aadress, telefon, amet), sünnikoht, endine (neiupõlve) perekonnanimi, isanimi, elukoha aadress, telefon, sugulased Venemaal (ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg ja elukoha aadress).

 

Tarbijakaitse-alane teadaanne:*

1. * SLK COMPANY OÜ annab endast parima, et hoida oma veebis levitatv informatsioon võimalikult ajakohase ja värskena. Kuid sellest hoolimata ei saa SLK COMPANY OÜ garanteerida 100 % info paikapidavust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt ja etteteatamiseta muuta viisataotluse tingimusi, tähtaegu ja riigilõivude suurust*

2. *Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, milles juriidilist seisukohta silmas pidades osaleb ainult 2 osapoolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). SLK COMPANY OÜ võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises SLK COMPANY OÜ büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis puudub SLK COMPANY OÜ-l igasugune roll.*

3. *Eeltoodust tulenevalt ei võta SLK COMPANY OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust, mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses  viisa väljastamise tähtaja muutmisega vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta SLK COMPANY OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.*

4. *Esitades SLK COMPANY OÜ-sse oma dokumendid viisa saamiseks, olete nõus meie firma tingimustega, et Teie isikuandmed töödeldatakse ja edastatakse elektroonilisel ja kirjalikul kujul viisa saamise otsuse tegemiseks. Kinnitate, et esitatud andmed on täielikud ja täpsed. Olete teadlik, et valeandmete esitamine võib viia viisa andmisest keeldumiseni või juba antud viisa tühistamiseni ning teiste meetmeteni, millised on ette nähtud vastava riigi õigusaktidega.*

5. *Nõustute kliendina sellega, et juhul kui pikendatakse viisa vormistamise tähtaega, lühendatakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei nõua Te mingit võimalike kahjude hüvitamist seoses ärireisi või turismireisiga, samuti raha tagastamist firma SLK COMPANY OÜ-lt osutatud teenuste eest ja konsulaarmaksude eest Venemaa saatkonnalt või Venemaa viisakeskusest.*

Juhul kui pikendakse viisa vormistamise tähtaega, lühendakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei kompenseeri SLK COMPANY OÜ võimalike kahjude hüvitamist seoses reisi ärajäämisega, ka ei tagasta SLK COMPANY OÜ raha osutatud viisa saamise osutatud teenuse eest ja konsulaarmaksete eest mis olid makstud  Venemaa saatkonnale või Venema viisakeskusele.

6. *Arve maksmise või ankeedi-lepingu allkirjastamisega nõustute SLK COMPANY OÜ müügitingimustega meie kodulehel.*


 

 

 Kõik võimalikud küsimused ja ettepanekud on teretulnud:
Tel: 6600772, 6600777,  5051133, 509 8208
EMAIL: info@skytravel.ee, sales3@skytravel.ee

 

.