VALGEVENE VIISA
Small avatar kartinki24ru flagi belarus

Valgevene Vabariigi viisa taotlus

Pildiotsingu valgevene viisa tulemus

Eesti Vabariigi kodanikud
EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni viieks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).
Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
2) Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums;
4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal.
5) Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.
6) Lapse (kuni 18.a) puhul on vaja sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia. Kui sünnitunnistuses/sünnitõendis ei ole märgitud vanemate kodakondsust, siis on vaja esitada vanemate passide koopiad.

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

1) Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
2) Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitus (hotelli ametlik plank koos alkirjaga ja pitsatiga);
3) Grupiviisa puhul on vaja toetuskiri (kõigi osalejate jaoks), mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma plangil koos templite ja allkirjadega koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

1) Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
 
* toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
**toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 30 - 90 päevaks
***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks

2) Koostöölepingu koopia eesti ettevõtte pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1)Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
2)Mitmekordse transiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)
Viisa vormistamise tähtajad:
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4-5 tööpäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

 

 

Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva

Vormistamise periood
- 2 tööpäeva


Märkused

Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat

10 eur

20 eur

Lapse sünnitunnistuse koopia on vajalik.

Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

35 eur

70 eur

Valgevene kinnituskiri hotellist on kohustuslik. 

Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

45 eur

90 eur

Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva

20 eur

40 eur

Kui viisat sihtriiki ei nõuta, siis piisab sõidupiletist või nende broneeringu kinnitusest (raudtee-, lennundus, buss). On vaja täpsustada kuhu ja kellele Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress, Telefoni number).

Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva

25 eur

50 eur

Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva

45 eur

90 eur

Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

35 eur

70 eur

Küllakutse Valgevene Vabariigis on vajalik juhul, kui viisa aeg on 30 päeva või rohkem või kui viisa on mitmekordne.

Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

45 eur

90 eur

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

70 eur

140 eur

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva

70 eur

140 eur

Palun vaadake üle.

Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

20 eur

40 eur

Valgevene turismi ettevõtte küllakutse (grupi) kõigile osalejatele on kohustuslik.

Kahekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

28 eur

56 eur

 


*Hind on märgitud ühe passi eest


Märkused:

Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja.
Registreerimine:
5 tööpäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).
Venemaa Föderatsiooni kodanikud
Viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.

Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. Registreerimine on kohustuslik, kui teie viibimise Valgevene Vabariigis on pikem kui 4 päeva.
Registreerimine:
5 tööpäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Eesti Vabariigi kodanikud
EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni viieks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).
Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
2) Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;

3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums;

4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal.

5) Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.

6) Lapse (kuni 18.a) puhul on vaja sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia. Kui sünnitunnistuses/sünnitõendis ei ole märgitud vanemate kodakondsust, siis on vaja esitada vanemate passide koopiad.

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

1) Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
2) Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitus (hotelli ametlik plank koos alkirjaga ja pitsatiga);
3) Grupiviisa puhul on vaja toetuskiri (kõigi osalejate jaoks), mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma plangil koos templite ja allkirjadega koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:

1) Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
 
* toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
**toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 30 - 90 päevaks
***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks

2) Koostöölepingu koopia eesti ettevõtte pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1)Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
2)Mitmekordse transiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)
Viisa vormistamise tähtajad:
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4-5 tööpäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

- vormistamine 09:30 - 17:30 E-R

Vormistamine toimub SKY Traveli kaudu - viisa vormistamiseks pole Teil vaja saatkonda minna.

Pakume abi reisiks vajalike viisade vormistamisel. Viisateenuse hulka kuulub info andmine konkreetse viisa taotlemiseks vajalike dokumentide kohta, dokumentide saatkonda toimetamine ning sealt ära toomine.

Viisa väljastamise või sellest keeldumise otsuse langetab saatkond, Skytravel Reisibüroo ei saa seda kuidagi mõjutada. Keelduva otsuse korral saatkonnad konsulaarmakse ei tagasta ning ei ole kohustatud põhjendama viisast keeldumise otsust.
Passi saatmisega tekkivad postikulud katab klient ise (saatest passi teistest Eesti linnadest SKY Travel kontorisse Tallinnas ja tagasi)


Reisifirma kontor asub aadressil :
Lootsi 3A, Tallinn
Kontori lahtioleku ajad: E–R 09:00–18:00
Meie klientidele on parkimine TASUTA!
Tel. (+372) 6600777
mob. (+372) 5098208; 5051133; 5115715
e-mail: sales3@skytravel.ee, info@skytravel.ee
www.skytravel.ee